FOU Logotyp

Material från nätverk

HT 2021

>210923 RISE IPS-förstudien för SKR-nätverk.pdf
>Activa IPS och lärling särskolan september.pdf
>Aktuellt på Socialstyrelsen 2 december 2021.pdf
>Daglig verksamhet September.pdf
>Integrering av IPS i psykosvården Lund universitet September.pdf
>Integrering av IPS i psykosvården Stockholm september.pdf
>Interkulturellt arbete december.pdf
>Kia Mundebo Gott Liv som äldre Oktober.pdf
>NPF äldre 27 Oktober.pdf
>Relationer som funkar Uppsala december.pdf
>Samsjuklighetsutredningen 2 december 2021.pdf
>Socialstryrelsen våld och barn som anhörig december.pptx
>Socialstyrelsen barn - våld och anhörig december.pdf
>Socialstyrelsen SIM LSS september.pdf
>Socialstyrelsen Utbildningsmaterial Våld i nära relation december.pdf
>Socialstyrelsens anhöriguppdrag september.pdf
>Vi är med paketet december.pdf
>Yrkesresan Funk december.pdf

______________________________________________

21 maj

>Exempel hur Jönköpingslän arbetar med komptenskartläggning och plan.pdf
>Exempel kring kompetens i Fyrbodal.pdf
>Information förstudie Yrkesresa.pdf
>IVO:s presentation Tvångs och bergänsingsåtgärder.pdf
>Kompetens i LSS-boende.pdf
>Socialstyrelsen informerar IBIC.pdf
>Socialstyrelsen informerar Karin Flykt.pdf


18 mars

>Marie W presentation E-legitimation_mars.pdf

>Tips kring e-leg från DIGG mars 2021.pdf

>Information från SKR 18 mars.pdf

>Information från Socialstyrelsen 210318.pdf

>Bakgrund två nätverk SKR Funk och NKR Nationella komptensrådet funk 18 mars.pdf


12 februari

>Socialstyrelsen. Underlag till RSS funk 12 februari om nationell strategi för anhöriga.pdf

>Socialstyrelsen. Stärkt brandskydd RSS 210212.pdf

>Socialstyrelsen informerar.pdf

>Jämlik hälsa för alla- Sörmlands presentation.pdf

>11 februari Nära vård och samsjuklighet RSS funk.pdf

>Förbättrad SIP för personer med psykisk ohälsa