FOU Logotyp

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress

FoU i Sörmland Drottninggatan 16 B

632 17 Eskilstuna

Kontakta oss

Under respektive område och projekt finns kontaktuppgifter för ansvarig medarbetare.

Verksamhetschef Regionalt stöd socialtjänst och vård: Titti Kendall

Fakturauppgifter

Region Sörmland
Box 529
631 07 Eskilstuna

Ange referens: 750407504

OBS: Från 190401 gäller e-faktura, vid frågor, mejla e-handel@regionsormland.se

Sve-meddelanden GLN 7340127700029 alt. SE2321000032
Peppol id 232100-0032, 0007: 2321000032

>Mer info på samverkanswebben.

Titti Kendall

Verksamhetschef Länsgemensamt regionalt stöd

E-post: titti.kendall@regionsormland.se
Mobil: 0790-62 66 79

Vill du söka forskningsmedel?

I så fall är det Centrum för klinisk forskning du vill komma i kontakt med.

En av deras huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Region Sörmland. Deras forskarutbildade handledare hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier. Forskningsmedel delas ut två gånger per år.

Läs mer på >Centrum för klinisk forskning

Eller ring dem på 016-10 54 01