FOU Logotyp

Arbetsgång - RSS-struktur

Utvecklingsarbetet ska i första hand äga rum i den struktur för samverkan som finns i Sörmland, RSS-strukturen (Regional Samverkans- och Stödstruktur).

Översiktsbild RSS-organisationen

Processledarna för Tillsammans för barnens bästa i Sörmland är anställda på Länsgemensamt regionalt stöd och det konkreta arbetet kommer att involvera Beredningsgrupp Barn och Arbetsgrupp Norra Barn, Arbetsgrupp Västra Barn och Arbetsgrupp Södra Barn. I arbetsgrupperna finns representanter från både Region Sörmland och från olika verksamheter inom kommunerna. Respektive huvudman tillsätter de representanter som finns i arbetsgrupperna. Det innebär att varje huvudman kan se till att rätt professioner finns med under arbetets gång och säkerställa att alla perspektiv finns med och att arbetet på sikt når ut i alla berörda verksamheter.