FOU Logotyp

Vilka styr utvecklingsarbetet?

NSV

I Sörmland finns en gemensam nämnd, NSV (Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård), för samverkan mellan Region Sörmland och länets nio kommuner. Syftet med nämnden är bland annat att tillvarata effekter av att samverka i hela regionen mellan de olika huvudmännen. NSV har tagit beslut om utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

Länsstyrgrupp och skolchefsnätverk

I Länsstyrgruppen ingår socialchefer från länets kommuner, divisionschefer, Hälsovalschef, FoU-chef, verksamhetschef för regionalt stöd samt närvårdskoordinatorer från Regionen. Länsstyrgruppen ska skapa förutsättningar för att invånarna i länet får en jämlik vård. Länsstyrgruppen verkställer de beslut som fattats av politikerna i NSV. Länsstyrgruppen är projektbeställare av utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

Skolchefsnätverket består av skolchefer från samtliga sörmländska kommuner. Skolchefsnätverket är projektpartner i arbetet.

Länsstyrgruppen och skolchefsnätverket har utsett den styrgrupp som styr utvecklingsarbetet.

Styrgrupp

Det löpande arbetet och beslut kring det styrs av en styrgrupp som består av representanter från Länsstyrgruppen och Skolchefsnätverket.

Styrgruppen består av följande personer:

Titti Kendall, Verksamhetschef Regionalt stöd socialtjänst och vård, Region Sörmland

Karin Dahlqvist Claesson, Länssamordnare UPH, Region Sörmland

Dag Wallströmer, socialchef, Vingåkers kommun

Katarina Haddon, socialchef, Oxelösunds kommun

Tony Lööw, skolchef, Strängnäs kommun

Johan Lindeberg, skolchef, Katrineholms kommun

Charlotte Nylander, Hälsoval, Region Sörmland

Mari Kampf Westerberg, divisionschef psykiatri, Region Sörmland