FOU Logotyp

Tillsammans för unga vuxna i Sörmland

Tillsammans för unga vuxna ska jobba fram en samverkansmodell för dem som arbetar med unga vuxna som är 18–29 år och har psykosocial problematik.

Illustration på fem unga vuxna

Utbildning och arbete

Sörmland har många unga vuxna i åldern 18–29 år som inte har avslutat sina gymnasiestudier och som inte arbetar. Att inte ha avslutat studier och att inte arbeta kan leda till psykisk ohälsa. En skyddsfaktor för att etablera sig i samhället är just avslutad gymnasieutbildning.

Rätt form av stöd

Många unga som söker psykiatrisk vård har ofta ett psykiskt lidande på grund av olika livsomständigheter. Dessa personer är inte alltid behandlingsbara inom specialistvården utan behöver andra insatser utanför vården. Detta gör att individer som är i behov av samhällets hjälp för att må bättre har svårt att hitta rätt form av hjälp och stöd. 

Brukarperspektiv

Utvecklingsarbetet kommer att ha ett tydligt brukarperspektiv där brukaren ska ges möjlighet att formulera både sina behov och vilken insats som behövs för att öka chansen att få det stöd man önskar.

Projektmål

Målet är att färre unga vuxna hamnar mellan stolarna och att unga får ett sammanhang och förbättrade förutsättningar för ökat välmående och framtidstro.

 

Projektdetaljer

Projekttyp: Utvecklingsarbete

Projektperiod: 2022-2024

Kontaktpersoner:
Andreas Dahlström
andreas.dahlstrom@regionsormland.se
Tel: 
073-069 5149

Maria Ulvenhag
maria.ulvenhag@regionsormland.se
Tel: 073-069 3746