FOU Logotyp

Mål

FoU i Sörmlands uppdrag är:

 

 • att bidra till utveckling av kunskap,
  spridning av kunskap
  och kunskapsanvändning

 

 • att främja och utveckla former för
  inflytande för patienter och brukare,

 

 • att gynna samverkan kring forskning,
  utveckling och innovation.

Carina Forsman Björkman

FOU Chef

E-post: carina.forsman@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31
Mobil: 0703-48 87 09