FOU Logotyp

Kurser & aktiviteter

23 OKT
Nätverksträff funktionshinderområdet - Utvecklarfunktioner

Syftet med nätverksträffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning.

Läs mer >>
24 OKT
Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

En tvådagarskurs för att ge en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk, missbruk och beroende.

Läs mer >>
25 OKT
Palliativa rådets utbildningsdagar i Nyköping

Vad kan DU göra för att förbättra kvaliteten på vården i livets slut? Lyssna på Greger Fransson, läkare & register-hållare för Palliatia registret.

Läs mer >>
07 NOV
SIP-kurs: Äldreinriktning

Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurstillfällen av baskurs i Samordnad individuell plan.

Läs mer >>
08 NOV
Palliativa rådets utbildningsdagar i Eskilstuna

Vad kan DU göra för att förbättra kvaliteten på vården i livets slut? Lyssna på Greger Fransson, läkare & register-hållare för Palliatia registret.

Läs mer >>