FOU Logotyp

Kurser & aktiviteter

15 MAJ
INSTÄLLD: Konferens om EBP - Evidensbaserad praktik

Syftet med konferensen är att inspirera och stimulera samverkan i det regionala arbetet med att förverkliga arbetssätt baserat på EBP. OBS: konferensen är inställd pga för få anmälningar

Läs mer >>
16 MAJ
Grundkurs i tjänstedesign - fullt

Utveckling utifrån användarens behov? Hur funkar det? Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar för och uppskattas av dem vi är till för.

Läs mer >>
22 MAJ
Inspirationsdag om systematisk uppföljning

Hur vet vi att våra insatser gör nytta?

Läs mer >>
23 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - utvecklarfunktioner

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
24 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - chefer

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>