FOU Logotyp

Vi arbetar med

Områden:

  • Anhörigstöd
  • Funktionshinder
  • Missbruk och beroende
  • Psykisk hälsa
  • RSS Kvinnofrid eller våld i nära relation
  • SU - Systematisk uppföljning
  • Välfärdsteknik och digitalisering
  • Tjänstedesign

I alla områden utgår vi från evidensbaserad praktik