FOU Logotyp

Delaktighet

Vi arbetar för att vård och omsorg

ska utformas utifrån individens behov och vilja.

Det görs genom

utvärderingar av delaktighet,

handledning och utbildning av personal.

Fokus på individen är

en del av vårt förhållningssätt.

En förutsättning för individcentrerad vård

är att anhöriga och personal är delaktiga.

Vi stöttar vård och omsorgens

arbete med delaktighet

med fokus på patient och brukare

Asvariga för området:

Marie Wallin

Liv Mannberg,

Marie Wallin

Utvecklingsledare

E-post: marie.wallin@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 90

Liv Nordström - Tjänstledig

Utvecklingsledare

E-post: liv.nordstrom@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 37