FOU Logotyp

Brukarens inflytande

Brukarinflytande, medverkan och delaktighet betyder att brukare eller patienter

  • kan ta del av beslut som rör dem,
  • kan påverka beslut som rör dem,
  • kan påverka insatser som rör dem.

För att det ska vara brukarmedverkan eller delaktighet

måste brukaren kunna påverka processen
kring sina insatser.

Det kan t ex vara att påverka olika planer om:

  • genomförande
  • samordning
  • och vård

Brukarinflytande kan ske på två nivåer:

  • Verksamhetsnivå
  • Individnivå

Asvariga för området:

Marie Wallin

Liv Mannberg

Marie Wallin

Utvecklingsledare

E-post: marie.wallin@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 90

Liv Nordström

Utvecklingsledare

E-post: liv.nordstrom@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 37