FOU Logotyp

Modell för delaktighet

För att göra delaktighet lättare finns en metod

Metoden innebär en dialog
på lika villkor
mellan personer
med olika mycket makt.

Dialogen ska:

 • Öka förståelsen för varandra.
 • Öka deltagarnas intresse
  för dagliga insatser.
 • Förändra och förbättra
  för personer
  som behöver få
  ökat inflytande
  över sina egna liv.

FoU i Sörmland erbjuder:

 • Information om modellen
 • utbildning till vägledare
 • stöd till utbildade vägledare

Folder om DMO = Delaktighetsmodellen

>Ladda ned en folder om DMO

Asvariga för området:

Marie Wallin och Liv Nordström

Marie Wallin

Utvecklingsledare

E-post: marie.wallin@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 90

Liv Nordström

Utvecklingsledare

E-post: liv.nordstrom@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 37