FOU Logotyp

Levande bibliotek

Ett levande bibliotek är ett sätt att

ta vara på erfarenheter
från möten med
socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Levande bibliotek består av

Personer som har erfarenhet av att vara:

  • brukare
  • patienter
  • klienter
  • eller närstående

Har du erfarenhet av

att vara brukare, patient, klient eller anhörig
i kontakt med socialtjänst eller hälso- och sjukvård?

Då vill vi gärna ha dig
i vårt levande bibliotek.

När en verksamhet vill förändra eller utveckla något

kan de låna dig med erfarenhet,
från vårt levande bibliotek.

På så sätt kan dina kunskaper
om hur det är att vara
patient, brukare, klient eller anhörig
komma till nytta
i arbetet med förändring.

Det kan också handla om

  • olika projekt
  • workshops
  • utbildningar
  • eller konferenser.

FoU i Sörmland ansvarar för det levande biblioteket i Sörmland.

Om du vill vara med
i det levande biblioteket

kontakta Anita eller Lina

Asvariga för området:

Anita Segring, 016-541 40 36 anita.segring@fou.sormland.se

Lina Larsson. 016-541 40 35 lina.larsson@fou.sormland.se

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 35