FOU Logotyp

Funktionshinder

Alla som har en funktionsnedsättning
ska kunna delta i samhället
och leva som andra.

Kommunen ansvarar för
sociala insatser
till personer med funktionsnedsättning.

Det kan vara:

  • boende,
  • boendestöd,
  • och sysselsättning.

Regionen ansvarar för
insatser från specialister
till barn, ungdomar och vuxna
med funktionsnedsättning.

FoU i Sörmland ska stödja
kommunernas och regionens arbete
genom forskningsprojekt
och utvecklingsprojekt.

FoU i Sörmland erbjuder också
kurser, seminarier och workshops
utifrån behov från verksamheterna.

Asvariga för området:

Marie Wallin

Liv Mannberg,

Marie Wallin

Utvecklingsledare

E-post: marie.wallin@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 90

Liv Nordström - Tjänstledig

Utvecklingsledare

E-post: liv.nordstrom@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 37