FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2018:5

Medel till Nod för tjänstedesign

Nod för tjänstedesign har beviljats medel från Vinnova för att utveckla och testa erbjudanden om hur kunskap om innovationsförmåga och utveckling kan överföras och nyttiggöras. >Läs mer

Psykiatrins dag norra

Sanna Bråding i samtal med Emme-Li VingareSanna bråding i samtal med Emme-Li Vingare.

Den 16 oktober 2018 genomfördes Psykiatrins dag Norra. Dagens fråga var Vilken roll har arbete och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa och hur kan vägen tillbaka se ut? >Läs mer här

Kunskapshöjande dag om spel

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner, landsting och regioner ska erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. >Läs mer

Konferens om barn och unga med behov av komplexa insatser

Föreläsning där deltagare räcker upp handenDeltagarna kom i första hand från landsting och kommuner

Den 28 november genomfördes konferensen Barn och unga med behov av komplexa insatser. Dagen handlade om hur vi kan utveckla insatser i samverkan mellan kommuner och landsting. >Läs mer

Ny personal på FoU i Sörmland

Våra nyanställda medarbetare Matilda, Camilla, Karl, Lina och Anna.

Mellan november och december har vi fått fem nya kollegor, Lina Larsson, som  jobbar som forskningsledare och utvecklingsledare, Anna Åkerholm, som jobbar halvtid som forskningsledare, Camilla Hesselbäck och Matilda Gränsmark, som båda är utvecklingsledare och Karl Schultz, som är projektledare. >Läs mer i vinterns nyhetsflöde

Nod för Välfärdsteknik/digitalisering startar

Syftet med noden är att ge stöd och råd till kommuner och landsting i Sörmland för att underlätta införandet av evidensbaserad välfärdsteknik och digitalisering inom vård och omsorg.>Läs mer

Två nya avsnitt av FoU-podden

Två nya avsnitt av FoU-podden är publicerade. Avsnitt 7 handlar om FoU Välfärds konferens - om att arrangera konferensen samt röster från deltagare och avsnitt 8 handlar om SIP - Samordnad individuell plan, även där med röster från verksamheten. Du hittar FoU-podden där podcasts finns samt SoundCloud, på vår hemsida och på vår YouTube-kanal. Ett nionde avsnitt, om hälsoundersökning av placerade barn, publiceras den 20 december.

Årets baskurs i riskbruk, missbruk och beroende har genomförts

Docent och filosof Håkan Thorsén pratar om etik.

Ett 160-tal deltagare fick ta del av både egna livsberättelser och forskares och professionellas kunskap om etik och bemötande, samverkan, riskfaktorer och interventioner. Särskilt fokus låg på unga och ungas skadliga bruk av alkohol och droger. Även spel, som från början av året i lag likställts med annat missbruk, nämndes. >Läs mer

Film från noden för tjänstedesign

Lisa Lindstöm baken en mur av hinder byggd av lådorHär har Lisa Lindström ställt sig bakom en mur av hinder.

Vid den andra träffen för noden för tjänstedesign höll Lisa Lindström Doberman en inspirationsföreläsning. Du kan se den på vår YouTube-kanal.


Nya Rapporter

>Du hittar våra nya rapporter här

  • Utskrivning eller hemgång? Att samverka personcentrerat genom tjänstedesign.
  • SAS - Sörmland Aktiverar Seniorer
  • Stödsamtal till föräldrar med små barn där en av föräldrarna har beroendeproblematik - Resultatet av en pilotstudie

På samma sida hittar du även kortversionerna av rapporterna. >Rapporter

PS: Alla ämnen för rapporterna har tagits upp i varsitt avsnitt av FoU-podden.


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media? se alla kanaler under kontakt.

På gång

29 SEP
Digital utbildning i MI- Motiverande samtal FULLT

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
01 OKT
Rörelsens betydelse i det fallförebyggande arbetet - Äldredagen 2021

Kring vikten av hälsofrämjande och förebyggande arbete och hur vi med gemensamma krafter kan arbeta för att minska fallolyckorna hos äldre.

Läs mer >>
28 OKT
MI-utbildning

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
09 NOV
Inspirationsdag - Proteinets betydelse för äldre

Nutritionsrådet bjuder in till inspirationsdag, med fokus på proteinets betydelse för äldre.

Läs mer >>
10 NOV
Workshop - Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

Syftet är att fortsätta arbetet kring en gemensam kultur och ett gemensamt språk. Workshopen är en del av utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

Läs mer >>
25 NOV
Inspirationsdag - Att möta personer med demenssjukdom

Samverkansrådet för vård och omsorg vid demenssjukdom bjuder in till årets inspirationsdag, med fokus på kommunernas arbete.

Läs mer >>
03 DEC
Systematisk uppföljning utifrån individens behov i centrum

Workshop med fokus på erfarenhetsutbyte och inspiration.

Läs mer >>