FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2018:3

Vill du delta på en nationell konferens?

FoU i Sörmland arrangerar i år FoU Välfärds årliga konferens. Temat är delaktighet i välfärden. Även du som inte är knuten till någon FoU-enhet har möjlighet att delta på dagkonferensen. Se program och anmäl.

Kom och jobba med oss!

Just nu söker vi en forskningsledare, tre utvecklingsledare och en projektledare. 
Läs mer

Ny samtalsmodell om små barns trygghet

En workshop om att stärka små barns trygghet vid orosanmälningar där en förälder har beroendeproblematik genomfördes den 24 april. Fokus låg på en ny stödsamtalsmodell och en pilotstudie av denna. Läs mer  och lyssna även på tredje avsnittet av FoU-podden som handlar om detta.

Ny hemsida

Vår hemsida har uppdaterats. Det kan innebära lite barnsjukdomar och att en del gammal skåpmat försvinner. Förhoppningen är dock att ni kommer tycka att den nya sidan är tydligare, snyggare och lättare att hitta på! Berätta gärna för oss vad du tycker eller om det uppstår något problem!

Samband mellan psykisk ohälsa och missbruk

Den 25 april genomfördes psykiatrins dag västra på Safiren i Katrineholm. Fokus låg på psykisk ohälsa och missbruksproblematik och om sambandet mellan dem. Utgångspunkterna var forskningsperspektiv, brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv Läs mer 

Två nya avsnitt av FoU-podden


Helena och Tina

Två nya avsnitt av FoU-podden är publicerade och ett till kommer i juli. De går bland annat att hitta på Sound Cloud, iTunes, Podcaster, vår hemsida och på vår youtube-kanal. De två nya avsnitten handlar om samtalsmoddelen ovan respektive psykisk hälsa hos äldre. Ett fjärde avsnitt om yrkeshandledning kommer i juli. 

FoUiS gör nytta

I början av 2018  skickade vi en enkät till 1494 personer som deltagit vid minst en av de aktiviteter som anordnades av FoUiS under 2017. Totalt svarade 422 personer som sammanlagt hade deltagit i 581 aktiviteter. Hela 92 % upplevde att de fått med sig kunskaper och verktyg de kan ha nytta av i sitt arbete. 
Läs mer eller ladda ned hela sammanställningen (pdf)

Nod för tjänstedesign

 

För att stärka, vidareutveckla och inspirera länets aktörer till ökat användande av tjänstedesign och på så sätt stärka användarnas (brukares/patienters) delaktighet, har FoU i Sörmland i samarbete med Landstinget Sörmland startat en nod för tjänstedesign. Läs mer

Ett råd för fallprevention startas

Fallpreventionsrådet i Sörmland ligger i startgroparna och planeras starta hösten 2018. Rådet ska verka för att frågor om fallprevention uppmärksammas och för att ge verksamheterna stöd att säkerställa ett preventivt arbetssätt. Läs mer

Systematisk uppföljning

Under våren har FoU i Sörmland och Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan erbjudit kommunerna i länet en utbildning i systematisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen har vänt sig till hela socialtjänstens område. Läs mer 

GDPR

Vi är precis som alla andra nödgade att ta hänsyn till GDPR. Därför uppdaterar vi våra rutiner och rensar ut det vi inte längre behöver. Läs gärna mer om vår hantering av personuppgifter här.


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media? se alla kanaler under kontakt.

På gång

23 OKT
Nätverksträff funktionshinderområdet - Utvecklarfunktioner

Syftet med nätverksträffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning.

Läs mer >>
24 OKT
Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

En tvådagarskurs för att ge en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk, missbruk och beroende.

Läs mer >>
25 OKT
Palliativa rådets utbildningsdagar i Nyköping

Vad kan DU göra för att förbättra kvaliteten på vården i livets slut? Lyssna på Greger Fransson, läkare & register-hållare för Palliatia registret.

Läs mer >>
07 NOV
SIP-kurs: Äldreinriktning

Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurstillfällen av baskurs i Samordnad individuell plan.

Läs mer >>
08 NOV
Palliativa rådets utbildningsdagar i Eskilstuna

Vad kan DU göra för att förbättra kvaliteten på vården i livets slut? Lyssna på Greger Fransson, läkare & register-hållare för Palliatia registret.

Läs mer >>
13 NOV
Kunskapshöjande dag om spel

Det har kommit nya regler om ansvar avseende spelmissbruk. Därför erbjuder vi en utbildningsdag för att öka kunskapen om spelmissbruk.

Läs mer >>
13 NOV
Nätverksträff funktionshinderområdet - LSS-handläggare

Syftet med nätverksträffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning.

Läs mer >>
19 NOV
Utbildning i HAP, Hasch-avvänjningsprogrammet

FoU i Sörmland och Nationella Cannabisnätverket erbjuder en utbildning för er som vill arbeta med Haschavvänjnings-programmet (HAP). Utbildningen är uppdelad på tre heldagar, 19-20 november, samt en fortsättningsträff den 17 december 2018.

Läs mer >>
21 NOV
En dag om Palliativ vård

Två föreläsningar för personer som arbetar med palliativ vård: 09.00 Palliativ vård för vårdteamet 13.30 Symtomlindring i palliativ vård

Läs mer >>
21 NOV
SIP-kurs: Barninriktning

Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurstillfällen av baskurs i Samordnad individuell plan.

Läs mer >>