FOU Logotyp

Verksamhetsutveckling tillsammans med användare 2020

FoUiS har under 2020 lotsat fem team från Eskilstuna kommun genom ett utvecklingsarbete som de gjorde tillsammans med användare. Processen som användes bygger på tjänstedesign som metod och tankesätt. Verktygen som användes finns på Innovationsguiden.se

Utbildningen bestod av en kort introduktion och tre halvdagar med en månads mellanrum. Däremellan jobbade teamen med sina utmaningar och testade idéer.

Under hösten fick vi hitta andra former för att mötas, vilket blev en kombination av fysiska och digitala möten.

Resultatet visar att teamen skaffade sig nya och givande insikter genom att ta med användarnas behov i utformandet av lösningar på de utmaningar man stod inför.

Kommentarer efteråt visar att metoden som användes var bra och att det varit nyttigt att få lära sig ur användarnas perspektiv. Återkopplingen var även att det varit inspirerande att få lyssna till varandras presentationer av erfarenheter och resultat.