FOU Logotyp

Pressrelaser och pressinbjudningar

PRESSRELEASE: FoU i Sörmlands forskningsledare rekryterad av Tillitsdelegationen

Från och med hösten 2018 är Katarina Wetter Edman forskningsledare på Tillitsdelegationen som inrättades av regeringen 2016. Katarina kommer i huvudsak att ansvara för de försöksverksamheter som delegationen följer och stödjer.

Katarina Wetter Edman utanför FoU i Sörmland

Sedan 2017 har Katarina arbetat som flexitforskare på FoU i Sörmland.
Hennes arbete har haft fokus på tjänstedesign som arbetssätt för stötta och utveckla personcentrerade arbetssätt. Syftet har varit att bistå länets
aktörer i deras användning av användardrivna metoder och processer i
utvecklings- och innovationsarbetet för att på så sätt skapa tjänster med användaren i centrum. Det var i samband med detta arbete Katarina
rekryterades av Tillitsdelegationen, för att tillsammans med Johan Quist och Martin Fransson CTF, Karlstad universitet arbeta som forsknings-
ledare.

Katarina är utbildad industridesigner och den första som disputerade inom tjänstedesignområdet på konstnärlig fakultet (HDK: GU) i Sverige. Hon har sedan dess verkat som lektor i tjänstedesign på Konstfack samt designforskare inom vård och omsorg. Forskningsfokus har varit hur erfarenhetsbaserad och estetisk kompetens driver förståelse och utveckling av gemensamt värdeskapande och involvering av användare.

Läs mer om Tillitsdelegationens deras nya forskningsledare på: http://tillitsdelegationen.se/aktuellt/nya-forskningsledare/

Läs mer om FoU i Sörmlands arbete med tjänstedesign på: https://www.fou.sormland.se/omraden/tjanstedesign/

Kontakta gärna Katarina Wetter Edman på 076-94 96 364 eller
katarina.wetteredman@fou.sormland.se

Ladda ned Pressreleasen (PDF)