FOU Logotyp

Nyheter 2022

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Lista_nyheter_från_mapp_v2_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\MacroPartials\Lista nyheter från mapp v2.cshtml:line 86
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

Följ oss via våra andra kanaler!

Facebook

Här lägger vi ut i stort sett allt vi gör, så vill du vara säker på att inte missa något, följ oss här. Vi delar också relevanta inlägg från andra, både från Facebook och andra kanaler.
FoUiS på Facebook

FoU-Podden

Lyssna på vår podcast FoU-podden, där går vi lite djupare in på olika ämnen. Podden finns bland annat här på vår hemsida, SoundCloud,på YouTube, på iTunes och på Podcaster.

FoU-bloggen

I bloggen gör vi inlägg om vår verksamhet och omvärldsbevakning inom våra intresseområden.
FoU-bloggen 

Instagram

På instagram lägger vi upp bilder från vår dagliga verksamhet. Vi jobbar på att bli bättre på just denna kanal.
Instagram

Twitter

Vi är tyvärr inte så aktiva på Twitter, men visst innehåll delas från Instagram även på Twitter. Twitter