FOU Logotyp

FoU i Sörmlands styrelse

Styrelsen för FoU i Sörmland består av representanter utvalda från Länsstyrgrupp Närvård. Styrelserepresentanterna är utvalda för att representera de områden som FoU i Sörmland har uppdrag att arbeta med. Detta innebär att representanterna företräder hela länet, inte den egna kommunen eller landstinget.

Ledamöter

Monika Agnedal, Verksamhetschef, Regionalt stöd och samverkan Sörmland

Anja Lahti, Närvårdskoordinator, Landstinget Sörmland

Silvana Lindgren Majander, Chef för Staben för kvalitet och utveckling, Landstinget Sörmland

Graham Owen, Socialchef, Trosa kommun (Ordförande)

Mehmed Hasanbegovic, Socialchef, Eskilstuna kommun

Carina Forsman Björkman, FoU-chef, FoU i Sörmland

Representanter PRIMUS

Mats Henningsson, Enhetschef PRIMUS, Landstinget Sörmland

Thorne Wallman, PRIMUS, Landstinget Sörmland

Representant Mälardalens högskola

Munir Dag, Avdelningschef socialt arbete, HVV

Representant FoU-centrum

Petri Olivius, Chef FoU-centrum