FOU Logotyp

FoU i Sörmlands styrelse

Styrelsen för FoU i Sörmland består av representanter utvalda från Länsstyrgrupp Närvård. Styrelserepresentanterna är utvalda för att representera de områden som FoU i Sörmland har uppdrag att arbeta med. Detta innebär att representanterna företräder hela länet, inte den egna kommunen eller landstinget.

Ledamöter

Anna-Lena Ramstedt, Förvaltningschef Katrineholms kommun

Graham Owen, Socialchef, Trosa kommun (Ordförande)

Karin Krönenstedt, Socialchef, Strängnäs kommun

Mari Kampf Westerberg, Divisionschef psykiatri och funktionshinder, Region Sörmland

Marina Arkkukangas, FoU-chef, FoU i Sörmland

Titti Kendall, Verksamhetschef, Regionalt stöd och samverkan Sörmland

Åsa Högnäs Bredell, Närvårdskoordinator, Region Sörmland

Adjungerande

Maria Liljeroos, PRIMUS, Region Sörmland

Petra Heideken Wågert, Forskningsledare, HVV, Mälardalens högskola

Staffan Eriksson, Forskningshandledare, Centrum för klinisk forskning, Region Sörmland