FOU Logotyp

Organisation

Ny huvudman för FoUiS är från 2015 Region Sörmland. Den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har från årsskiftet driftsansvar för verksamheten. FoU-styrelsen utövar den praktiska styrningen av FoU-verksamheten.

Länsstyrgrupp Närvård utser representanter till FoU-styrelsen och ledamöterna väljs in på tre års mandat. I FoU-styrelsen ingår representanter från Länsstyrgrupp Närvård som socialchefer eller motsvarande från kommunerna, förvaltningschefer samt en närvårdskoordinator från Region Sörmland. I styrelsen ingår även ansvarig för regionalt stöd, akademichef från Mälardalens högskola (MDH), forskningshandledare från FoU-centrum och chef för PRIMUS.

FoUiS verksamhet leds av FoU-chefen. Lokaler där verksamheten utgår ifrån finns på Drottninggatan 16B i Eskilstuna och i utrymmen som finns belägna på Nyköpings lasarett. Där finns FoU-chefen, forskningshandledare, utvecklingsledare och projektledare.

Samarbetspartner

I FoU i Sörmland ingår Region Sörmland samt alla Sörmlands kommuner. Huvudsakligen samarbetar vi med Mälardalens Högskola, men beroende på projekt har vi även kontakt med andra högskolor och universitet.