FOU Logotyp

Lediga tjänster

FoU i Sörmlands (FoUiS) uppdrag är att stödja utveckling av en evidensbaserad praktik i länet med syfte att erbjuda patienter, brukare och anhöriga insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Vi arbetar med forskning och utveckling inom socialtjänstens område och angränsande delar inom hälso- och sjukvården i Sörmland. Vår uppgift är att bidra till kunskapsutveckling, delaktighet samt att stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation. FoUiS är en länsgemensam resurs för alla kommunerna och landstinget i Sörmland.


Anställningsprocessen av två projektledare för Nära hälsa i Sörmland är färdig

FoU i Sörmland är mitt i processen för att anställa två projektledare som ska representera alla nio kommuner och regionen i Sörmland i samverkansarbetet som införandet av nära hälsa innebär.

>Läs mer här

Information om tjänsten lämnas av
FoU-chef Marina Arkkukangas, 016-541 40 31
Fackliga företrädare söks via växel, 0155-24 50 00.