FOU Logotyp

Lediga tjänster

Just nu söker vi en forskningsledare!

FoU i Sörmlands (FoUiS) uppdrag är att stödja utveckling av en evidensbaserad praktik i länet med syfte att erbjuda patienter, brukare och anhöriga insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Vi arbetar med forskning och utveckling inom socialtjänstens område och angränsande delar inom hälso- och sjukvården i Sörmland. Vår uppgift är att bidra till kunskapsutveckling, delaktighet samt att stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation. FoUiS är en länsgemensam resurs för alla kommunerna och landstinget i Sörmland.

Forskningsledare

Just nu söker vi en forskningsledare. Läs mer om tjänsten >här


Tjänsten är lokaliserad till Eskilstuna med regionalt uppdrag.

Ansökan

Ansökningstiden är passerad.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef för regionalt stöd, socialtjänst och vård Monika Agnedal, 070-338 35 55.
Representanter ur FoUiS ledningsgrupp:
Utvecklingsledare Anita Segring, 016-541 40 36, 073-950 14 78.
Forskningsledare Õie Umb Carlsson, 016-541 40 34.
Fackliga företrädare söks via växel, 0155-24 50 00.

Object reference not set to an instance of an object.