FOU Logotyp

FoUiS anställer två projektledare: Nära hälsa i Sörmland

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är mitt i processen för att anställa två kommunikativa personer som kan representera alla nio kommuner och regionen i Sörmland i samverkansarbetet som införandet av nära hälsa innebär.

Om oss

FoUiS är en länsgemensam resurs för Sörmlands kommuner och region. Vi arbetar genom att ta till vara och praktiskt omsätta erfarenheter från utvecklingsarbete och forskningsresultat inom områden av särskild betydelse i länet. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen att länets välfärdsaktörer erbjuder välfärdstjänster baserade på bästa tillgängliga kunskap. På FoUiS finns chef, utvecklingsledare, forskningsledare, projektledare, processledare, statistiker och kommunikatör.

Dina arbetsuppgifter

Som projektledare ska ni leda det länsgemensamma arbetet med omställningen till nära hälsa i Sörmland. Nära hälsa är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg, där medborgares behov ska genomsyra arbetet. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att göra detta möjligt. Ni projektledare ska samordna arbetet med nära hälsa, där kunskapsstyrningen (hälso- och sjukvård samt socialtjänst) är en viktig del i arbetet. Syftet är att nå en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet i Sörmland.

I uppdraget ingår även att stötta kommuner och regionen i det operativa arbetet med nära hälsa och att leverera lägesbilder över nuläge, utveckling och behov. Som projektledare ansvarar ni för utformningen av en överenskommelse mellan regionen och kommunerna gällande nära hälsa. Principer för nära hälsa ni kommer att utgå ifrån är; samverkan, proaktivitet, kompetens, digitalisering, medborgares behov och tillit.

Din kompetens

Tjänsterna kräver flexibilitet, stor initiativförmåga, självständigt och ansvarstagande agerande samt vana att samverka, initiera och driva processer.
Du ska ha erfarenhet av förändringsarbete som du drivit med goda resultat. Gärna erfarenhet av ledarskap och kommunal hälso- och sjukvård samt att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Du har akademisk utbildning som vi bedömer som relevant i sammanhanget, exempelvis inom hälso- och sjukvård eller social omsorg. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Önskvärda meriter för tjänsterna är:

  • erfarenhet av processarbete och ledarskap
  • erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
  • erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation
  • erfarenhet av strategiskt arbete.

Du är:

  • drivande och åstadkommer resultat
  • en person med personlig mognad, hög integritet och förmåga till självständigt agerande
  • kommunikativ och pedagogisk (kan uttrycka dig väl muntligt och skriftligt)
  • analytisk och drivs av att arbeta med komplexa frågeställningar
  • mycket bra på att samarbeta, kan se olika perspektiv och skapa tillitsfulla relationer
  • intresserad av och villig att ta ansvar för organisationens lärande och utveckling.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning,100% under två års tid med tillträde efter överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av

FoU-chef, forskning och utveckling i Sörmland, Marina Arkkukangas 016-541 40 31.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på forskning och utveckling i Sörmland!

Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-03-07.
Ansökningstiden har gått ut.

>Se våra förmåner