FOU Logotyp

Statistiker till FoU i Sörmland

Om oss
FoU i Sörmlands (FoUiS) uppdrag är att stödja utveckling av evidensbaserad praktik i länet med syfte att erbjuda patienter, brukare och anhöriga insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. FoUiS arbetar med forskning och utveckling inom socialtjänstens område och angränsande delar inom hälso- och sjukvården. Uppgiften är att bidra till kunskapsutveckling, delaktighet samt att stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation. FoUiS samägs av länets kommuner och Landstinget Sörmland och är tillsammans med länets struktur för samverkan en viktig del i länets regionala samverkans- och stödstruktur, RSS.

Dina arbetsuppgifter

Dina Arbetsuppgifter
Som statistiker medverkar du i sammanställningar och analyser av olika resultat samt tar fram och presenterar underlag för beslut på olika nivåer. Ett stort fokus i tjänsten är Nära vård, att arbeta utifrån i länet beslutade målsättningar, samt att ta fram länsgemensamma indikatorer. Som statistiker kommer du att delta i arbetet med att planera, genomföra och analysera folkhälsoenkäter. I arbetet ingår att samla in, bygga, förvalta och utveckla stora datamängder.

I arbetet ingår även att stödja kommunernas analysarbete och att bidra i utvecklingen av systematiskt kvalitetsarbete i länet. Du kommer att delta i nätverk för systematisk uppföljning och att representera Sörmland tillsammans med kollegor från FoUiS.
Det är viktigt att du har intresse av och förmåga att ta fram och analysera statistik och andra underlag, arbeta med både kvantitativa och kvalitativa data, väga samman komplex information samt att skriva underlag och rapporter.

Din kompetens

Din kompetens
Du är statistiker, gärna disputerad inom ett samhällsvetenskapligt eller annat relevant ämne för uppdraget.
I rollen som statistiker hos oss har du:

• akademisk utbildning i statistik på avancerad nivå.
• arbetslivserfarenhet som statistiker.
• erfarenhet av arbete med hälsodatabaser, utrednings- och analysarbete och/eller statistikframställning.

Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska, och vara van vid att skriva rapporter och vetenskapliga texter. Du bör ha stark analytisk förmåga kombinerad med stor lyhördhet. Rollen kräver att du arbetar strukturerat, målmedvetet och systematiskt, att du tycker om att ta ansvar, egna initiativ och att leda processer. Du ska vara bekväm med att jobba både självständigt och i grupp. Du bör ha kunskap inom folkhälsa, socialtjänstområdet/kommunal hälso- och sjukvård samt erfarenhet av att ha jobbat i en politiskt styrd organisation. Det är önskvärt att du har vana att arbeta i SPSS och att programmera syntax.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Region Sörmland strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform och sysselsättningsgrad

  • Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på FoU i Sörmland i Eskilstuna.
  • Information om tjänsten lämnas av FoU chef Marina Arkkukangas, 016-541 40 31, marina.arkkukangas@fou.sormland.se
  • Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
  • Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-10-09. Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

>Ansök via Region Sörmlands ansökningsformulär

Kom och jobba hos oss på FoU i Sörmland!

OBS: Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.