FOU Logotyp

Äldre

Samverkan kring äldre i Sörmland syftar till att, med de äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. FoUiS samverkar bland annat inom områdena nutrition, samordnad individuell plan, fallprevention, välfärdsteknik och demenssjukdomar.

Vår huvudansvariga för området äldre är Anita Segring, övrig personal som har hand om projekt inom området är Helena Forssel, Liv Mannberg och Marina Arkkukangas.

PS: Lyssna gärna på FoU-podden

>Spellista med avsnitt som har med äldre att göra.

>Alla avsnitt av FoU-podden

Intressant just nu

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre

Det visar en ny rapporten Alkohol och äldre från bland annat Göteborgs universitet som också slår fast att det inte ligger något i föreställningen att måttligt alkoholbruk skulle kunna vara nyttigt. Läs nyheten här

Otago - app för fallförebyggande träning

Nu kan du ladda ned appen Otago classic med Otago Exercise Programme direkt i din smartphone! Träningsprogrammet i appen har bevisat fallförebyggande effekt och du kan anpassa det efter din egen förmåga.

Ladda ned appen från >Google play. 

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36

AdobeStock_57959734.jpeg

Palliativa rådet

adobestock_73315324.jpeg

Fallpreventionsrådet

img_0547.jpg

Nutritionsrådet

AdobeStock_90845004.jpeg

Rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom