FOU Logotyp

Äldre

Samverkan kring äldre i Sörmland syftar till att, med de äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. FoUiS samverkar bland annat inom områdena nutrition, samordnad individuell plan, fallprevention, välfärdsteknik och demenssjukdomar.

Vår huvudansvariga för området äldre är Anita Segring, övrig personal som har hand om projekt inom området är Helena Forssel, Liv Mannberg och Marina Arkkukangas.

PS: Lyssna gärna på FoU-podden

>Spellista med avsnitt som har med äldre att göra.

>Alla avsnitt av FoU-podden

 

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36

AdobeStock_57959734.jpeg

Palliativa rådet

adobestock_73315324.jpeg

Fallpreventionsrådet

img_0547.jpg

Nutritionsrådet

AdobeStock_90845004.jpeg

Rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom