FOU Logotyp

Regional samverkan

I Sörmland samverkar länets nio kommuner och Region Sörmland inom ramen för Närvårdsstrukturen, vilken är densamma som den Regionala samverkansstrukturen.

Översiktsbild på närvårdsstukturen

Anita Segring

Utvecklingsledare

E-post: anita.segring@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 36

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 92