FOU Logotyp

Samverkan kring äldre i Sörmland

Nätverk utvecklingsledare äldre

SKL har under 2018 startat ett nätverk för utvecklingsledare inom äldreområdet. Nätverket kommer att dela kunskap och erfarenheter i syfte att få till en bra samverkan vid utskrivning från sjukhus i hela landet. Från FoUiS Sörmland deltar en utvecklingsledare och från närvård Sörmland deltar två närvårdskoordinatorer. Den stora frågan är vilka de bästa metoderna är för att äldre ska få en trygg sammanhållen vård oavsett vårdgivare och boendeform? För att hitta svaret behöver alla ingående verksamheter hitta former för samverkan med utgångspunkt i vad som är viktigt för den äldre.

Fokus ligger också på frågor hur vi identifierar vilka personer som har behov av samordnad individuell plan (SIP) och på hur vi kan förhindra onödig sjukhusvård genom ett systematiskt och strukturerat preventivt arbetssätt.