FOU Logotyp

Barn och unga

Inom området barn och unga arbetar vi med att stödja kommunerna och berörda delar av hälso- och sjukvården i arbetet med utveckling av insatser till barn och unga som är i behov av stöd, eller som har en förhöjd risk för en psykosociala problem. Det görs genom olika utvecklingsarbeten, till exempel utbildningar för personal i Samordnad Individuell Plan (SIP), introduktionsprogram för nya socialsekreterare, implementering av samverkansrutiner för kommuner och landsting när barn och unga ska genomgå en hälsoundersökning i samband med placering.

Vi bedriver även forskning inom området, till exempel om små barns trygghet vid orosanmälningar där det finns beroendeproblematik hos en förälder, och om forskningscirklar om barns delaktighet.

Huvudansvarig för området är Cecilia Moore, utvecklingsledare. Andra medarbetare är Ulla Beijer, forskningsledare, Liv Mannberg, doktorand/utvecklingsledare, och Marie Wallin, utvecklingsledare. Vi har även externa medarbetare som främst arbetar med introduktionsprogrammet.

Funktionshinder

AdobeStock_40385389.jpeg

Anhörigstöd

adobestock_68222328.jpeg

SIP - samordnad individuell plan