FOU Logotyp

Barn och unga

Inom området barn och unga arbetar vi med att stödja kommunerna och berörda delar av hälso- och sjukvården i arbetet med utveckling av insatser till barn och unga som är i behov av stöd, eller som har en förhöjd risk för en psykosociala problem. Det görs genom olika utvecklingsarbeten, till exempel utbildningar för personal i Samordnad Individuell Plan (SIP), introduktionsprogram för nya socialsekreterare, implementering av samverkansrutiner för kommuner och landsting när barn och unga ska genomgå en hälsoundersökning i samband med placering.

Vi bedriver även forskning inom området, till exempel om små barns trygghet vid orosanmälningar där det finns beroendeproblematik hos en förälder, och om forskningscirklar om barns delaktighet.

Huvudansvarig för området är Camilla Hesselbäck, utvecklingsledare. Andra medarbetare är forskningsledare, Liv Mannberg, doktorand/utvecklingsledare, och Marie Wallin, utvecklingsledare. Vi har även externa medarbetare som främst arbetar med introduktionsprogrammet.

Lyssna gärna på FoU-podden

Avsnitt 2 handlar om små barns trygghet

Avsnitt 4 handlar om yrkeshandledning för nya socialsekreterare

Avsnitt 8 handlar om Samordnad Individuell Plan

Avsnitt 8 handlar om hälsoundersökning av placerade barn

Alla avsnitt av podden hittar du här >Länk

Camilla Hesselbäck

Utvecklingsledare

E-post: camilla.hesselback@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 39
Mobil: 073-950 47 11

Funktionshinder

AdobeStock_40385389.jpeg

Anhörigstöd

adobestock_68222328.jpeg

SIP - samordnad individuell plan

Missbruk och beroende