FOU Logotyp

Barn som anhöriga/närstående

När barn växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där en förälder är allvarligt sjuk eller dör, får det ofta allvarliga konsekvenser för barnets hälsa, skolgång och framtid. Inte sällan leder det till egen psykisk ohälsa, men med rätt stöd till barnen och föräldrarna kan cirkeln brytas.

Hela familjen påverkas när en närstående drabbas av allvarliga svårigheter eller psykisk ohälsa. Därför måste stödet riktas till och anpassas för både föräldrar och barn.

Många gånger handlar det om ganska enkla åtgärder för att stärka skyddsfaktorerna, t ex att:

  • Låta familjen tala om problemen
  • Ge rätt information och svara på frågor
  • Ge barnen möjlighet att uttrycka sin oro
  • Se till att barnen kan ha kvar fritidsintressen och kamratrelationer
  • Ge stöd i skolarbetet
  • Avlasta barnet från omsorg och ansvar
  • Ge föräldrarna stöd och hjälp, både för sin egen del och för föräldraskapet
  • Bistå med ytterligare vuxenstöd för att trygga familjen
  • Se till att struktur och rutiner i vardagen fungerar

Vill du läsa mer om Barn som anhöriga kan du göra det på NKAs hemsida, där kan du även hitta länkar till andra sidor som Kunskapsguiden och Socialstyrelsens arbeten med barn som anhöriga. För att komma till NKA, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, följ länken nedan: >anhoriga.se