FOU Logotyp

Familjeorienterat arbetssätt

Det är viktigt att ha både ett barn- och ett föräldraperspektiv i socialtjänstens utredningar och insatser riktade till familjer med missbruksproblematik.

Ett familjeorienterat arbetssätt kräver intern samordning mellan verksamhetens olika enheter för att kunna ge bästa möjliga bemötande och få bästa möjliga resultat i familjer med missbruksproblematik.

Kunskapsguiden

På Kunskapsguiden kan du läsa mer om familjeorienterat arbetssätt: >kunskapsguiden.se

Utbildning

På CAN:s hemsida kan du läsa mer om utbildningen, Att stärka barn och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende. >can.se

Där ligger också filmer och en studiehandledning som kan användas som grund för utbildning och som kan anpassas till er verksamhet. Antingen genom heldagar alternativt kortare möten, liknande APT.

Kontakta utvecklingsledare Camilla Hesselbäck eller Elisabeth Björk Andersson här på FoUiS, för mer information eller om ni önskar stöd att komma igång i er kommun. Vi försöker anpassa oss utifrån era specifika behov.


Kontakta oss

Camilla Hesselbäck
E-post: camilla.hesselback@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 39

Elisabeth Björk Andersson
E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92