FOU Logotyp

Kompetensutveckling inom området barn och unga

Familjeorienterat arbetssätt - inspirationsdag

FoU i Sörmland, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen bjöd tillsammans in till en inspirationsdag i familjeorienterat arbetssätt, den 17 december 2019.

Syftet med dagen var att inspirera till att arbeta strukturerat, systematiskt och samordnat med ett familjeorienterat arbetssätt. Viktigt att det systematiska arbetssättet genomsyrar och går som en röd tråd.

>Se bilder och presentationer

Barn och unga med behov av komplexa insatser

Den 28 november genomfördes konferensen Barn och unga med behov av komplexa insatser. Ungefär 80 deltagare var på plats på Elite hotell i Eskilstuna. Dagen handlade om hur vi kan utveckla insatser i samverkan mellan kommuner och landsting. Dagen innehöll både föreläsningar och gruppdiskussioner.

Jesper Henriksen framför en presentation med texten "att samverka över gränser"

>Läs mer om dagen

 

 

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Här finns stöd och vägledning för personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.