FOU Logotyp

Kompetensutveckling inom området barn och unga

Barn och unga med behov av komplexa insatser

Den 28 november genomfördes konferensen Barn och unga med behov av komplexa insatser. Ungefär 80 deltagare var på plats på Elite hotell i Eskilstuna. Dagen handlade om hur vi kan utveckla insatser i samverkan mellan kommuner och landsting. Dagen innehöll både föreläsningar och gruppdiskussioner.

Mari Kampf Westberg och Agneta von Schoting

Moderatorerna Mari Kampf Westberg, divisionschef psykiatri och funktionshinder Landstinget Sörmland och Agneta von Schoting , socialchef Strängnäs kommun inledde dagen.

Deltagare räcker upp handen

Deltagarna kom både från landsting och kommuner.

Jesper Henriksen framför en presentation med texten "att samverka över gränser"

Första förläsaren var Jesper Henriksen, från Danmark. Han och Jonas Winqvist talade om Att samverka över gränser.

Jonas Winqvist föreläser

De talade bland annat om 4 insikter:

  • Vi arbetar i system med extremt komplex organisation och regelverk
  • Vi kan inte förändra utan varandra
  • vi Kan förändra på riktigt
  • Börja inte ensam

Grupparbete

Grupparbete pågår

Jespers och Jonas dragning innehåll också grupparbete.

 

Representanter från verksamheter i Eskilstuna berättade om goda exempel på samverkan.

Kollegorna, Maria Olsson insatskoordinator för barn och unga med behov av komplexa insatser, Sofia Mossfeldt från BUP Sörmlands intensivvårdsavdelningar BIM, Eva Åberg från Socialförvaltningen och Malin Rombing från vård och omsorgsförvaltningen berättade om samverkan för att kunna anpassa stöd efter varje enskild individ.

Ann-Marie Danon, utredare, Socialstyrelsen

Ann-Marie Danon, utredare, Socialstyrelsen Berättade om en utredning av ny integrerad vårdform.

Kerstin och Karolina med deltagarna i förgrunden

Karolina Gilljam, Processägare barn och ungdom, Socialförvaltningen IFO Eskilstuna och Carina Ranius, Verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Nyköping, berättade om överenskommelse om samvekansrutiner socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri i Sörmland.

Carina Ranius

Sist ut var Frida Lundberg, enhetschef BUP Nyköping/katrineholm. Hon berättade om VITS, Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan. Dagen avslutades sedan med gruppdiskussioner.

 

Lyssna på FoU-podden