FOU Logotyp

Nätverk för barn och unga

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och /eller är psykiskt sjuka. Maskrosbarn erbjuder exemkpelvis läger, stödgrupper och andra roliga aktiviteter för ungdomar. De erbjuder också föreläsningar och annat matnyttigt för vuxna. Gå in på: >>maskrosbarn.org

Unganhörig.se

Unganhörig är en webbplats med information och stöd för unga anhöriga till demenssjuka. På hemsidan berättar unga om hur det är att leva med en dement anhörig. Du kan också hitta information om demens och vilket stöd du som anhörig kan få. På udnersidan Stöd & Hjälp finns flera bra länkar och kontaktuppgifter. Gå in på: >>unganhörig.se

NKA - Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle.

NKA är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På deras hemsida får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet. Du kan vara med i lärande nätverk och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra. En del på sidan är intressant för barn och unga med en anhörig som har en sjukdom, som missbrukar eller som oväntat eller hastigt har dött. Gå in på: >>anhoriga.se

Knas hemma

Knas hemma är en ideell förening som drivs av ungdomar och som vänder sig till ungdomar och unga vuxna som antingen bor eller har bott i familjehem, HVB eller annat boende för samhällsplacerade barn och unga som inte kan bo kvar hemma. Knas hemma arbetar för att barn och unga ska göras delaktiga i frågor som rör placerade barn och unga, utifrån vad de själva tycker ar viktiga frågor.>>boiu.se

Ensamkommandes förbund

Ensamkommandes förbund består och drivs av ensamkommande ungdomar från olika länder. Förbundet vill bland annat göra ensamkommandes röster hörda och arbeta för ett gott bemötande i asylprocessen. Förbundet vill också fungera som ett socialt nätverk där ensamkommande kan ge stöd åt varandra. >>ensamkommandesforbund.se

Trygga barnen

Trygga barnen stöttar barn och unga upp till 25 år som har en närstående som har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt. Trygga barnen erbjuder olika aktiviteter och har en chatt dit man kan vända sig.>>tryggabarnen.org