FOU Logotyp

Delaktighetsmodellen

elaktighetsmodellen är en metod för brukarmedverkan på verksamhetsnivå. Modellens centrala syfte är att synliggöra makt- och beroendeförhållanden som finns i en verksamhet. Modellen bygger på tanken att en dialog på lika villkor mellan personer med ett inbördes ojämnt maktförhållande kan synliggöra och utjämna detta. Dialogen kan öka förståelsen för varandras perspektiv och uppfattningar, stimulera deltagarnas engagemang i vardagliga insatser, förändra och förbättra möjligheterna till delaktighet för grupper av personer med behov av ökat inflytande.

FoUiS erbjuder information om delaktighetsmodellen, utbildar vägledare samt erbjuder kontinuerligt stöd till utbildade vägledare.

Läs mer om delaktighetsmodellen: Informationsfolder DMO (pdf)

Att starta upp arbetet med delaktighetsmodellen (pdf)

Liv Nordström

Utvecklingsledare

E-post: liv.nordstrom@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 37