FOU Logotyp

Delaktighetsmodellen

elaktighetsmodellen är en metod för brukarmedverkan på verksamhetsnivå. Modellens centrala syfte är att synliggöra makt- och beroendeförhållanden som finns i en verksamhet. Modellen bygger på tanken att en dialog på lika villkor mellan personer med ett inbördes ojämnt maktförhållande kan synliggöra och utjämna detta. Dialogen kan öka förståelsen för varandras perspektiv och uppfattningar, stimulera deltagarnas engagemang i vardagliga insatser, förändra och förbättra möjligheterna till delaktighet för grupper av personer med behov av ökat inflytande.

FoUiS erbjuder information om delaktighetsmodellen, utbildar vägledare samt erbjuder kontinuerligt stöd till utbildade vägledare.

Läs mer om delaktighetsmodellen: Informationsfolder DMO (pdf)

Att starta upp arbetet med delaktighetsmodellen (pdf)

Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt som underlättar jämlik dialog mellan två olika grupper där det finns en maktobalans till exempel brukare och personal, brukare och beslutsfattare eller personal och chefer.

Målgrupp
Verksamheter som är intresserade av att arbeta med delaktighetsmodellen

Datum: 14 feb-16 maj 2019

Tid: 15.52 - 15.53

Information: Inbjudan vägledarutbildning- DMO

Plats: Plevnagården, Malmköping

Kostnad: 4 500 kr per vägledare

Kontaktpersoner
Marie Wallin, Utvecklingsledare: 016-541 40 90 marie.wallin@fou.sormland.se
Liv Mannberg, Utvecklingsledare funktionshinder 076-724 31 59 liv.mannberg@fou.sormland.se

Anmälan: Senast 7 februari via >anmälningsformulär

 

Varmt välkommen!

Liv Nordström

Utvecklingsledare

E-post: liv.nordstrom@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 37