FOU Logotyp

Digitalisering och välfärdsteknik

En nod för välfärdsteknik startar upp i höst på FoU i Sörmland. Noden är ett resultat av en inventering som genomfördes höst 2017-vår 2018.

Sammanfattning av inventeringen:

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård gav i uppdrag till Hjälpmedelscentralen och FoU i Sörmland 2017 att utföra en översyn i länet för att bedöma hur arbetet kring välfärdsteknik skulle kunna utvecklas i länet. Den övergripande målsättningen var att ny teknik ska nå invånare i länet på ett snabbt och effektivt sätt.

Intervjuer med övergripande chefer i samtliga kommuner och i landstinget i Sörmland visade att det finns en stark önskan att arbeta gemensamt med frågan. Det som efterfrågas framförallt var en tydlig ledning och struktur, kunskap om välfärdsteknik samt samverkan både i och utanför länet. Inventeringen visar att det finns goda förutsättningar för samverkan kring välfärdsteknik i länet.

Fallförebyggande app

Sid 15 fotrörelser_sträckt vrist.jpg
FoU-podden, avsnitt 6: Teknik för att främja fysisk aktivitet