FOU Logotyp

EBP - Evidensbaserad praktik

FoUiS stödjer det regionala arbetet med att förverkliga arbetssätt baserat på EBP i syfte att vård och omsorg ska vara till nytta och att befintliga resurser ska användas effektivt. EBP innebär en medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga kunskap, professionellas erfarenhet och förmågor samt den enskilde brukarens/patientens önskemål, värderingar och situation.

Film om evidensbaserad praktik

SKL har tillsammans med socialdepartementet och SoS tagit fram en film om evidensbaserad praktik i vård och omsorg.

Konferens om EBP - Evidensbaserad praktik

Syftet med konferensen är att inspirera och stimulera samverkan i det regionala arbetet med att förverkliga arbetssätt baserat på EBP

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till chefer och nyckelpersoner i regionen och kommunerna i Sörmland.

Datum: 15 maj 2019

Tid: 09.00 - 16.00

 

Plats: Salen, Sunlight i Nyköping (länk)

Mer information: Exempelvis diskuteras frågorna; Vad är evidens? Hur vet vi att vi gör rätt saker? Vad är EBP?

Läs mer: >Inbjudan

Anmälan: >Anmälningsformulär

 

Varmt välkommen!