FOU Logotyp

Funktionshinder

Alla som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunen ansvarar för sociala insatser till personer med funktionsnedsättningar såsom boende, boendestöd och sysselsättning. Landstinget har ett särskilt ansvar för specialistinsatser till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

FoU i Sörmland uppdrag inom funktionshinderområdet är att stödja kommunernas och landstingets arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Det kan vara projekt som drivs av utvecklings- eller forskningsledare på FOUiS eller projekt där FoUiS finns med som stöd.

FoUiS genomför också kompetenshöjande aktiviteter i form av kurser, seminarier och workshops. Temat för aktiviteterna bygger på behov som framförts från verksamheterna t.ex. genom nätverksgrupper.

Liv Nordström

Utvecklingsledare

E-post: liv.nordstrom@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 37