FOU Logotyp

Regionala nätverk

FoUiS erbjuder forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Varje år genomförs några nätverksträffar för olika målgrupper.

  • Verksamhetsnära chefer inom Sörmlands kommuner: Fokus är på verksamheter som erbjuder insatser enligt LSS
  • Biståndshandläggare: Fokus är på handläggning av ärenden inom LSS-området
  • Utvecklarfunktioner: Fokus på verksamhetsnära utvecklingsarbete

Alla som arbetar inom verksamheterna i Sörmland är välkomna att delta. Se sidan kompetensutveckling för att ta reda på när nästa träff är planerat.

Vårens träffar

Chefer: 12/10 i Flen
Utvecklarfunktioner: 23/10 i Eskilstuna
LSS-handläggare: 13/11 i Eskilstuna

Alla träffar är kl 9-12

Läs mer: >Inbjudan träffar för erfarenhetsutbyte - funktionshinderområdet