FOU Logotyp

Missbruk och beroende

FoUiS arrangerar metodutbildningar inom området missbruk och beroende efter behovsinventering i länets kommuner. Länk till årshjul.

SKL:s styrelse har beslutat att missbruk och beroende ska vara en av SKL:s prioriterade frågor 2017-2018. En handlingsplan tas fram och beslutas hösten 2018. Den ska:

  • rikta sig till beslutsfattare
  • omfatta tidig upptäckt/tidiga insatser, stöd och behandling och
  • gälla för målgruppen barn, unga och unga vuxna 13-29 år.

Läs mer om Missbruk och beroende på SKL:s hemsida

Läs mer om ANDTS på Folkhälsomyndighetens hemsida

Läs om de nationella riktlinjerna Vård och stöd vid missbruk och beroende på Socialstyrelsens hemsida

Missbruk och beroende på Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Läs mer på kunskapsguiden.se.

 

Elisabeth Björk Andersson

Utvecklingsledare

E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92

C.A.N

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Det gör vi genom publicera nationella rapporter och undersökningar, våra webbplatser för olika målgrupper, vår tidskrift Alkohol & Narkotika, kurser, konferenser och vårt bibliotek.