FOU Logotyp

Missbruk och beroende

FoUiS arrangerar metodutbildningar inom området missbruk och beroende efter behovsinventering i länets kommuner. Länk till årshjul.

Ny handlingsplan

SKL:s styrelse har beslutat att missbruk och beroende ska vara en av SKL:s prioriterade frågor 2017-2018. En handlingsplan har tagits fram och beslutats 181214.

Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. I kunskapsunderlaget "Missbruk och beroende i åldern 13-29 år - så här vänder vi utvecklingen" finns den fördjupande texten plus de lärande exemplen. För kommunikation och implementering av handlingsplanen, se www.skl.se

Beslutsdel - Handlingsplan mot missbruk och beroende
Bilaga 1 - Missbruk och beroende i åldern 13-29 år - så här vänder vi utvecklingen
Bilaga 2 -Nya Psykoaktiva substanser, det vi kallar nätdroger

För kommunikation och implementering av handlingsplanen, se www.skl.se

För att underlätta implementeringen av handlingsplanen besöker SKL under 2019 för att under en heldag föra en dialog om handlingsplanen för att initiera implementering på lokal och regional nivå. Dagen, som är planerad till den 8/10, riktar sig till chefer, politiker, strateger och andra nyckelfunktioner som arbetar inom Sörmlands kommuner och region. >Inbjudan

 

Intressant just nu

Länsdialog med workshop 8 okt

Hur går vi vidare i implementeringen
av nya handlingsplanen mot missbruk
och beroende, 13-29 år?

 >Inbjudan

Elisabeth Björk Andersson

Utvecklingsledare

E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92