FOU Logotyp

Missbruk och beroende

FoUiS arrangerar metodutbildningar inom området missbruk och beroende efter behovsinventering i länets kommuner. Länk till årshjul.

Ny handlingsplan

SKL:s styrelse har beslutat att missbruk och beroende ska vara en av SKL:s prioriterade frågor 2017-2018. En handlingsplan har tagits fram och beslutats 181214.

Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. I kunskapsunderlaget "Missbruk och beroende i åldern 13-29 år - så här vänder vi utvecklingen" finns den fördjupande texten plus de lärande exemplen. För kommunikation och implementering av handlingsplanen, se www.skl.se

Beslutsdel - Handlingsplan mot missbruk och beroende
Bilaga 1 - Missbruk och beroende i åldern 13-29 år - så här vänder vi utvecklingen
Bilaga 2 -Nya Psykoaktiva substanser, det vi kallar nätdroger

För kommunikation och implementering av handlingsplanen, se www.skl.se

Länkar

Läs mer om Missbruk och beroende på SKL:s hemsida

Läs mer om ANDTS på Folkhälsomyndighetens hemsida

Läs om de nationella riktlinjerna Vård och stöd vid missbruk och beroende på Socialstyrelsens hemsida

Kunskapsguiden

Missbruk och beroende på Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Läs mer på kunskapsguiden.se.

 

Elisabeth Björk Andersson

Utvecklingsledare

E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92

C.A.N

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Det gör vi genom publicera nationella rapporter och undersökningar, våra webbplatser för olika målgrupper, vår tidskrift Alkohol & Narkotika, kurser, konferenser och vårt bibliotek.