FOU Logotyp

Missbruk och beroende

FoUiS arrangerar metodutbildningar inom området missbruk och beroende efter behovsinventering i länets kommuner. Länk till årshjul.

Ny handlingsplan

SKL:s styrelse har beslutat att missbruk och beroende ska vara en av SKL:s prioriterade frågor 2017-2018. En handlingsplan har tagits fram och beslutats 181214.

Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. I kunskapsunderlaget "Missbruk och beroende i åldern 13-29 år - så här vänder vi utvecklingen" finns den fördjupande texten plus de lärande exemplen. För kommunikation och implementering av handlingsplanen, se www.skl.se

Beslutsdel - Handlingsplan mot missbruk och beroende
Bilaga 1 - Missbruk och beroende i åldern 13-29 år - så här vänder vi utvecklingen
Bilaga 2 -Nya Psykoaktiva substanser, det vi kallar nätdroger

För kommunikation och implementering av handlingsplanen, se www.skl.se

Länsdialog med workshop - Nya handlingsplanen, 12-29 år

I december 2018 antog SKL en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. För att underlätta implementeringen av handlingsplanen besöker SKL under 2019 länen för att under en heldag föra en dialog om handlingsplanen för att initiera implementering på lokal och regional nivå. Länsdialogen i Sörmland gick av stapeln den 8 oktober i Katrineholm och samfinansierades med Länsstyrelsen. Dagen riktade sig till chefer, politiker, strateger och andra nyckelfunktioner som arbetar inom Sörmlands kommuner och region.

Under förmiddagen presenterade Mikael Malm och Zophia Mellgren från SKL arbetet med handlingsplanen >Presentation (pdf)

Carolina Björkman, Nyköping, och Christer Åkerlund, Eskilstuna berättade om sitt arbete i expertgruppen utifrån ett Sörmlandsperspektiv. Ett uppskattat inslag var Christers intervju med en 16-årig flicka som berättade om sitt tidigare missbruk och kontakterna med bl.a Beroendecentrum Ung och BUP. >Beroendecentrum ung    >Arbetet med handlingsplanen, goda exempel, utmaningar i länet

Under eftermiddagen berättade Elin Schelin från Länsstyrelsen om den regionala ANDT strategin 2018-2021, och därefter följde workshop kring valda punkter från handlingsplanen. >Samlade regionala ANDT-strategin i Södermanlands län

Elin Schelin

 >Inbjudan såg ut så här(pdf)

 

Läs om inspirationsdagen i familjeorienterat arbetssätt

Elisabeth Björk Andersson

Utvecklingsledare

E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92