FOU Logotyp

ANDT

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Med utgångspunkt i nationella ANDT-strategin, har en regional ANDT strategi med åtgärdsprogram arbetats fram i bred samverkan mellan centrala aktörer i länet. Strategin beräknas antas under hösten 2018. FoUiS har aktivt deltagit i detta arbete. FoUiS medverkar i ett regionalt nätverk för samverkan under ledning av Länsstyrelsen.

Läs mer om ANDT på Länsstyrelsens hemsida

Läs mer om ANDTS på Socialstyrelsens hemsida