FOU Logotyp

Länkar

Läs mer om Missbruk och beroende på SKL:s hemsida

Läs mer om ANDTS på Folkhälsomyndighetens hemsida

Läs om de nationella riktlinjerna Vård och stöd vid missbruk och beroende på Socialstyrelsens hemsida

Behandling av spelmissbruk och spelberoende - kunskapsstöd med rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Kunskapsguiden

Missbruk och beroende på Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Läs mer på kunskapsguiden.se.

C.A.N

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. >www.can.se

Rapporter

Rapport om substansanvändning bland skolungdomar
>Läs den på CAN:s hemsida