FOU Logotyp

Metodutbildningar

FoUiS arrangerar flera metodutbildningar varje år.

Aktuella metodutbildningar för 2018 är:

ASI - Addiction Severity Index, är en standardiserad metod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem. ASI är en halvstrukturerad personlig intervju och ett hjälpmedel för att dokumentera och systematisera uppgifter av relevans för utredning och uppföljning av klienter med alkohol och narkotikarelaterade problem.

MI - Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

HAP – Haschavvänjningsprogrammet, är en psykoedukativ utbildning indelad i en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Metoden har inslag av återfallsprevention och kognitiva tekniker, och använder motiverande samtal som samtalsmetodik.

Utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet

FoU i Sörmland och Nationella Cannabisnätverket erbjuder en utbildning för er som vill arbeta med Haschavvänjningsprogrammet (HAP). Utbildningen är uppdelad på tre heldagar, 19-20 november, samt en fortsättningsträff den 17 december 2018.

Målgrupp
Medarbetare med god kunskap om missbruk och beroendeproblematik. Grundförutsättningar för att gå utbildningen är kunskap i MI-bemötande.

Datum: 19 nov-20 nov 2018

Tid: 09.00 - 16.00

 

Plats: Sal Filippa, MunktellArenan, Eskilstuna >>karta
Kontaktperson: camilla.eriksson8@eskilstuna.se
Mer information: >Inbjudan till HAP-utbildning (PDF)
Anmälan: Bindande anmälan senast den 26 oktober 2018 till:
camilla.eriksson8@eskilstuna.se

 

Varmt välkommen!

 

Årshjul utbildningar

>>Ladda ned årshjulet