FOU Logotyp

Metodutbildningar

FoUiS arrangerar flera metodutbildningar varje år.

Aktuella metodutbildningar för 2019 är:

HAP – Haschavvänjningsprogrammet, är en psykoedukativ utbildning indelad i en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Metoden har inslag av återfallsprevention och kognitiva tekniker, och använder motiverande samtal som samtalsmetodik.

MI - Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

ÅP – Återfallsprevention, är en effektiv insats i form av kurs för klienter/patienter oavsett missbruksmedel. Tyngdpunkten ligger på att rätta till färdighetsbrister och förbättra en persons förmåga att hantera högrisksituationer, som vanligen föregår återfall.

ASI - Addiction Severity Index, är en standardiserad metod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem. ASI är en halvstrukturerad personlig intervju och ett hjälpmedel för att dokumentera och systematisera uppgifter av relevans för utredning och uppföljning av klienter med alkohol och narkotikarelaterade problem.

 

Utbildning i HAP - Haschavvänjningsprogrammet

En utbildning för er som vill arbeta med Haschavvänjningsprogrammet (HAP). Utbildningen är uppdelad på tre heldagar, 16-17 september samt en fortsättningsträff den 5 november 2019.

Målgrupp
Medarbetare med god kunskap om missbruk och beroendeproblematik. Grundförutsättningar för att gå utbildningen är kunskap i MI-bemötande.

Datum: 16 sep-17 sep 2019

Tid: 09.00 - 16.00

Plats: Sal Ingrid Marie, MunktellArenan, Eskilstuna >Länk

Datum och tid: 16-17 september kl 9-16 samt den 5 november kl 9-16

Mer information: Inbjudan HAP-utbildning

Anmälan: senaste den 1 september 2019 till:
camilla.eriksson8@eskilstuna.se
eller 0739-50 88 63

Kontakt: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se

Varmt välkommen!

Årshjul utbildningar

>>Ladda ned årshjulet

MI-utbildning genomförd

Den 17/6 avslutades MI-Grundutbildning med Steve Wicks som denna gång arrangerades i Eskilstuna på Elite Hotell.

Deltagare var personal från 7 av länets kommuner samt från regionen. Totalt 34 personer deltog under utbildningens 3 dagar.