FOU Logotyp

Metodutbildningar

FoUiS arrangerar flera metodutbildningar varje år.

Aktuella metodutbildningar för 2018 är:

ASI - Addiction Severity Index, är en standardiserad metod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem. ASI är en halvstrukturerad personlig intervju och ett hjälpmedel för att dokumentera och systematisera uppgifter av relevans för utredning och uppföljning av klienter med alkohol och narkotikarelaterade problem.

MI - Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

HAP – Haschavvänjningsprogrammet, är en psykoedukativ utbildning indelad i en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Metoden har inslag av återfallsprevention och kognitiva tekniker, och använder motiverande samtal som samtalsmetodik.

Utbildning i MI - Motiverande Samtal 

MI är en metod och ett förhållningssätt för kommunikation, där du steg för steg stödjer och uppmuntrar till en livsstilsförändring.

Målgrupp
Personal inom Sörmlands kommuner och region, samt i mån av plats övrig personal i verksamheter som i sitt arbete möter personer som ska göra en livsstilsförändring.

Plats: Elite Stadshotellet Eskilstuna >Länk

Datum och tid: 10-11/6 och 17/6 kl. 8.30 - 16.30

Mer information: Inbjudan MI-utbildning 2019

Anmälan: senaste den 24 aprilVia anmälningsformuläret

Kontakt: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se

 

Årshjul utbildningar

>>Ladda ned årshjulet