FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

Kunskapsöversikt: Är cannabis farligt?

191021

Kunskapsöversikten Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog? redogör för vad aktuell forskning visar när det gäller cannabis och hälsa, cannabis och sociala förhållanden samt cannabis som medicin. Lyssna på/se seminariet om rapporten eller >Läs mer på forte.se


Yngre dricker mer sällan än äldre

191015

Gruppen 17-29 år dricker i genomsnitt fyra gånger per månad medan äldre (65-85 år) i genomsnitt dricker sex gånger per månad. Däremot dricker de yngre sig berusade i högre utsträckning. Det framgår av en ny rapport från CAN.

Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2018, visar hur alkoholkonsumtionen utvecklats i olika grupper i Sveriges befolkning under 2000-talet. Resultaten bygger på de självrapporterade uppgifter som samlas in inom ramen för CAN:s Monitormätningar.

>Läs rapporten på can.se


ANDTS-strategin – bidde det en tumme?

190930

ILLAVARSLANDE BANTNING  Regeringen har beslutat att en ny ANDTS-strategi ska gälla från 2021. Samtidigt skär regeringen ner på anslaget för 2020 – hela 70 miljoner kronor försvinner i höstbudgeten.

>Läs mer i Brukarkrafts* nyhetsbrev

*Brukarkraft är ett nationellt resurscentrum för brukarinflytande, uppbyggt av Verdandi.


När datorspelandet blir problematiskt - gaming disorder hos barn & unga

190930

Jenny Rangmar och Sara Thomée har gjort en översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna >Läs mer (pdf) 


Nyhetsbrev 10 2019 från Länsnykterhetsförbundet Sörmland

190918

Bland annat om ny chatt mot alkoholproblem, Cannabispatienter i trafiken och om alkoglass. >Läs nyhetsbrevet (pdf)


Minskad alkoholkonsumtion i Sverige

190918

Enligt CAN:s rapport Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018 minskar konsumtionen av alkohol. Läs om bland annat det i CAN:s senaste nyhetsbrev. >CAN:s nyhetsbrev September 19


YouTube-film om gaming disorder

Forskaren Jenny Rangmar presenterar vad kunskapsöversikten om gaming disorder innehåller och varför man ska läsa den. Filmen avslutas med en påannons för seminarierna 5 september på Folkets Hus i Göteborg och 19 september på Högskolan Väst i Trollhättan.


Junis rapport 2019: Fråga alla!

Bild på rapporten, en glad liten flicka och texten Fråga alla!

Varje år släpps Junis kommunrapport, som baseras på vår undersökning om vilket stöd Sveriges kommuner erbjuder barn i familjer med missbruk. Kommunrapporten redovisar hur många barn som får stöd och hjälp, samt vilka stödinsatser som erbjuds. Rapporten innehåller även reportage, aktuell forskning och goda exempel. 2019 års rapport heter Fråga alla! >Rapporten på juni.se

SBU kartlägger

Syftet med denna rapport är att kartlägga det vetenskapliga kunskapsläget utifrån systematiska översikter om utredningar respektive insatser som genom­förs eller kan genomföras i eller på uppdrag av kommunal socialtjänstverksamhet för vuxna individer som är beroende av eller missbrukar alkohol eller narkotika, eller för deras anhöriga. Denna kartläggning är en av flera som undersöker kunskapsläget för specifika grupper som utreds eller får en insats inom socialtjänsten. SBU har sedan 2009 ett särskilt regeringsuppdrag att kartlägga var det finns vetenskapliga kunskapsluckor inom vård och omsorg.

Rapporttypen SBU Kartlägger är i första hand SBU:s sätt att lyfta var det finns behov av mer forskning. Denna information riktar sig i huvud­sak till forskningsaktörer, det vill säga lärosäten och forskningsfinansiärer. SBU Kartlägger utgör alltså inga riktlinjer för hälso- och sjukvård eller socialtjänst och är heller inte avsedd att ersätta eller komplettera Socialstyrelsens nationella riktlinjer. >Rapporten på sbu.se


Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre

Det visar en ny rapporten Alkohol och äldre från bland annat Göteborgs universitet som också slår fast att det inte ligger något i föreställningen att måttligt alkoholbruk skulle kunna vara nyttigt. Läs nyheten här


Film om Tramadol

Länsstyrelsen i Skåne, som jobbat mycket med Tramadol, har filmat en föreläsning som de nyligen har haft i Skåne och som de gärna sprider. Filmen är ca 45 min lång.

https://www.youtube.com/watch?v=aAHxk8YQmyY