FOU Logotyp

Psykisk hälsa

Inom psykisk hälsa för området vuxna arrangerar FoUiS bland annat psykiatrins dag i Norra och Västra länsdelen på uppdrag av Arbetsgrupp Norra Psykiatri (ANP) respektive AVP (länk). Huvudansvarig för psykiatrins dag hos FoUiS är Emme-Li.

Psykiatrins dag Norra 2018 tar plats på Mälardalens högskola den 16 oktober och är under planering.

Läs mer om psykisk hälsa på SKL:s hemsida

Läs mer om psykisk hälsa på Folkhälsomyndighetens hemsida

Kunskapsguiden

Psykisk ohälsa på Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Läs mer på kunskapsguiden.se.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och landsting för effektiva insatser inom området psykisk hälsa. För 2018 har en ny överenskommelse slutits med staten. 

Läs mer på www.uppdragpsykiskhalsa.se