FOU Logotyp

Psykisk hälsa

Inom psykisk hälsa för området vuxna arrangerar FoUiS bland annat psykiatrins dag i Norra länsdelen på uppdrag av Arbetsgrupp Norra Psykiatri (ANP).

Läs mer om psykisk hälsa på SKL:s hemsida

Läs mer om psykisk hälsa på Folkhälsomyndighetens hemsida

Kunskapsguiden

Psykisk ohälsa på Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Läs mer på kunskapsguiden.se.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och landsting för effektiva insatser inom området psykisk hälsa. För 2018 har en ny överenskommelse slutits med staten. 

Läs mer på www.uppdragpsykiskhalsa.se

Intressant just nu

Samlad rapport om psykisk hälsa

Folkhälsomyndighetens samlade rapport om utveckling på området psykisk hälsa hittar du på kunskapsguiden.se

Lyssna gärna på FoU-podden

FoU-podden tar upp områden vi arbetar med på FoU i Sörmland, bland annat psykisk hälsa.

Avsnitt 3 Psykisk ohälsa hos äldre

Elisabeth Björk Andersson

Utvecklingsledare

E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92