FOU Logotyp

Psykisk hälsa

Inom psykisk hälsa för området vuxna arrangerar FoUiS bland annat psykiatrins dag i Norra länsdelen på uppdrag av Arbetsgrupp Norra Psykiatri (ANP).

Läs mer om psykisk hälsa på SKL:s hemsida

Läs mer om psykisk hälsa på Folkhälsomyndighetens hemsida

Kunskapsguiden

Psykisk ohälsa på Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Läs mer på kunskapsguiden.se.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och landsting för effektiva insatser inom området psykisk hälsa. För 2018 har en ny överenskommelse slutits med staten. 

Läs mer på www.uppdragpsykiskhalsa.se

Sörmland

Analys och handlingsplan för utveckling av insatser inom området psykisk hälsa i Sörmland 2016-2020. >Analys och handlingsplan (pdf)

Kontaktperson i Sörmland

Karin Dahlqvist Claesson
Länssamordnare Uppdrag psykisk hälsa
Projektledare, Division Psykiatri och Funktionshinder
Mobil: 076-631 30 67
e-post: karin.dahlqvist.claesson@regionsormland.se

Intressant just nu

Psykiatrins dag 2019
Ta dig från tanke till handling >Save the date

Kraftsamling för psykisk hälsa
SKL gör tar initiativ till samlande arena för olika aktörer för att skapa förutsättningar för långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa. SKL.se

Våga tala om psykisk ohälsa
Fem myndigheter presenterar gemensamt den nya broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa!”. Den har tagits fram i samarbete med brukarorganisationer och tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns socialstyrelsen.se (pdf)

Samlad rapport om psykisk hälsa
å kunskapsguiden.se

Lyssna gärna på FoU-podden
Avsnitt 3 Psykisk ohälsa hos äldre

Elisabeth Björk Andersson

Utvecklingsledare

E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92