FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom
200326

Webbsändning.  >Se webbsändningen här


KONFERENS: Beroende och samtidig psykisk ohälsa -  hur kan vården utvecklas
200309

Socialstyrelsen redovisade i november en kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Kartläggningen har fokus på personer med stora vårdbehov och komplicerad samsjuklighet. För att bidra till utveckling inom detta viktiga område anordnar RFMA denna konferens.
Tid: Måndagen den 25 maj 2020, kl. 9.30 – 16.00. >Läs mer


Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik

191220

Mer än hälften av de som år 2017 vårdades inom specialiserad öppenvård eller slutenvård för intag av beroendeframkallande substanser fick även vård för en eller flera psykiatriska diagnoser. Det visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen. >Läs mer


Unga med attityd 2019 - Hälsa, fritid och framtid

190909

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen. Det visar den tredje delrapporten i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) stora studie av ungas attityder och värderingar. >Läs mer på kunskapsguiden.se


Ny skrift från SKR - God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?

190909

Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård och specifikt i komplexa situationer kan svåra frågor uppstå. Här finns konkreta tips för hur personal kan ta sig an situationerna tillsammans. Fokus för skriften är vad personal inom vård och omsorg bör tänka på i komplexa situationer. >Ladda ned skriften


Våga tala om psykisk ohälsa!

190027

Fem myndigheter presenterar gemensamt den nya broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa!”. Den har tagits fram i samarbete med brukarorganisationer och tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns socialstyrelsen.se (pdf)

 


Samlad rapport om psykisk hälsa

Folkhälsomyndighetens samlade rapport om utveckling på området psykisk hälsa hittar du på kunskapsguiden.se

Framsidan från rapporten Psykisk hälsa och suicidprevention

Rapporten ger en överblick över utvecklingen inom området och det arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid.