FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

Samlad rapport om psykisk hälsa

Folkhälsomyndighetens samlade rapport om utveckling på området psykisk hälsa hittar du på kunskapsguiden.se

Framsidan från rapporten Psykisk hälsa och suicidprevention

Rapporten ger en överblick över utvecklingen inom området och det arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid.