FOU Logotyp

RSS Kvinnofrid

FoU i Sörmland har fått i uppdrag att arbeta med den nya nationella satsningen RSS Kvinnofrid. 

Kvinna vandrar ensam genom skogen

Syfte

Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner, landsting och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre.

Satsningen pågår 2018-2020.

Sörmlands arbete

En viktig grund för Sörmlands del i arbetet med RSS kvinnofrid är att initialt göra en fördjupad kartläggning.

Syfte med kartläggningen är att få en bild av pågående insatser och regionala utvecklingsbehov. Kartläggningen pågår under våren 2019 och börjar snart närma sig sitt slut.

Frågorna har handlat om omfattning av ärenden, vilken samverkan som finns, systematiskt arbete med uppföljning och metoder, eventuellt förebyggande arbete samt hur man ser på lokala och regionala utvecklingsbehov.

Under ”turnén” har FoUiS besökt länets kommuner och även representanter för det regionala arbetet mot våld från Regionen och Länsstyrelsen.

Att samverka med länsstyrelsen och regionen är en viktig del av detta arbete.

Intressant just nu

Utsatthet för våld
Nu finns aktuell kunskap om utsatthet för våld och våld i nära relationer på Kunskapsguiden: >kunskapsguiden.se

Öppna jämförelser
Nu har öppna jämförelser våld kommit. >SKL.se

11:e september föreläsning våld mot äldre

Kl 13.30-16.30 på Sörmlands Museum i Nyköping, med Johanna Simmons forskningsledare för REAGERA.

Våld mot äldre kan se ut på olika sätt. Det kan vara fysiskt våld,
psykisk våld, sexuellt våld, omsorgssvikt/försummelse eller ekonomiskt förtryck.

Kartläggning RSS Kvinnofrid - De sörmländska kommunernas arbete mot våld i nära relation 2019
Översiktsrapport 2019:1

Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar

Socialtjänstbloggen>Länk

Våld i nära relationer - det börjar med kärlek

Lyssna på utbildningspodden för dig som arbetar med personer som lever eller levt med våld i nära relationer. >Länk

Elisabeth Björk Andersson

Utvecklingsledare

E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 35