FOU Logotyp

RSS Kvinnofrid

FoU i Sörmland har fått i uppdrag att arbeta med den nya nationella satsningen RSS Kvinnofrid. 

>Sammanställninga av årsrapport RSS Kvinnofrid 2018 (pdf)

Kvinna vandrar ensam genom skogen

Syfte

Syftet är att främja existerande samverkan samt öka kunskap och kapacitet hos kommuner, landsting och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre.

Satsningen pågår 2018-2020.

Sörmlands arbete

Under första delen av 2019 genomfördes en fördjupad kartläggning. FoUiS besökte då länets kommuner för diskussioner om våld.  FoUiS mötte även representanter för det regionala arbetet mot våld från Regionen och Länsstyrelsen för att få deras bild av våldet i regionen.

Syfte med kartläggningen var att få en bild av pågående insatser och regionala utvecklingsbehov ur kommunernas perspektiv.  Frågorna berörde omfattning av ärenden, vilken samverkan som finns, systematiskt arbete med uppföljning och metoder, eventuellt förebyggande arbete samt hur man ser på lokala och regionala utvecklingsbehov.

Kartläggningen visade att

  • kommunerna har svårt att ge en heltäckande bild av det våld som medarbetare möter i kommunal verksamhet
  • små kommuner har svårigheter med att upprätthålla kompetens i en begränsad personalgrupp. Det ställer krav på samverkan för bred spetskompetens.
  • Systematisk Uppföljning (SU); behandlingsmetoder vid hedersrelaterat våld; samverkan med skola; och rutiner för att fråga om våld var gemensamma utvecklingsområden i flertalet kommuner.

Hösten 2019 och våren 2020 genomförs SKR-projektet SU-Kvinnofrid.

RSS Kvinnofrid är en stödresurs i det arbetet. Två sörmländska kommuner har valt att vara med: Eskilstuna och Nyköping. Utvecklingsledarna inom RSS Kvinnofrid ska försöka använda erfarenheterna från projektet till att stödja arbetet med systematisk uppföljning i länets övriga kommuner.

>Länk till Systematisk uppföljning

>Länk till SU-kvinnofrid på SKR:s sida

Intressant just nu

En vecka fri från våld
Vecka 48 arrangeras ”En vecka fri från våld”seminarier, nätverksträffar, filmvisningar med mera. >Läs mer

FoU-podden om Våld i nära relation
Nu finns två poddavsnitt om våld i nära relation, del ett om vad det innebär och vem som är utsatt och del 2 om RSS Kvinnofrid och samverkan. >Båda avsnitten på SoundCloud

Utsatthet för våld
Nu finns aktuell kunskap om utsatthet för våld och våld i nära relationer på Kunskapsguiden: >kunskapsguiden.se

Öppna jämförelser
Nu har öppna jämförelser våld kommit. >SKR.se

Kartläggning RSS Kvinnofrid - De sörmländska kommunernas arbete mot våld i nära relation 2019
Översiktsrapport 2019:1

Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar

Socialtjänstbloggen>Länk

Våld i nära relationer - det börjar med kärlek

Lyssna på utbildningspodden för dig som arbetar med personer som lever eller levt med våld i nära relationer. >Länk

Elisabeth Björk Andersson

Utvecklingsledare

E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 35