FOU Logotyp

RSS Kvinnofrid

FoU i Sörmland har fått i uppdrag att arbeta med den nya nationella satsningen RSS Kvinnofrid. 

Kvinna vandrar ensam genom skogen

Syfte

Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner, landsting och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre.

Satsningen pågår 2018-2020.

Sörmlands arbete

En viktig grund för Sörmlands del i arbetet med RSS kvinnofrid är att initialt göra en fördjupad kartläggning.

Syfte med kartläggningen är att få en bild av pågående insatser och regionala utvecklingsbehov. Kartläggningen pågår under våren 2019 och börjar snart närma sig sitt slut.

Frågorna har handlat om omfattning av ärenden, vilken samverkan som finns, systematiskt arbete med uppföljning och metoder, eventuellt förebyggande arbete samt hur man ser på lokala och regionala utvecklingsbehov.

Under ”turnén” har FoUiS besökt länets kommuner och även representanter för det regionala arbetet mot våld från Regionen och Länsstyrelsen.

Att samverka med länsstyrelsen och regionen är en viktig del av detta arbete.

Intressant just nu

Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar

Socialtjänstbloggen>Länk

Elisabeth Björk Andersson

Utvecklingsledare

E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 35