FOU Logotyp

RSS Kvinnofrid

FoU i Sörmland har fått i uppdrag att arbeta med den nya nationella satsningen RSS Kvinnofrid. 

Kvinna vandrar ensam genom skogen

Syfte

Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner, landsting och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre.

Satsningen pågår 2018-2020.

Sörmlands arbete

En viktig grund för Sörmlands del i detta arbete är att initialt göra en fördjupad kartläggning.

Syfte med denna kartläggning är att få en bild av pågående insatser och regionala utvecklingsbehov. Kartläggningen pågår under våren 2019.

Att samverka med länsstyrelsen och regionen är också en viktig del av detta arbete.

Elisabeth Björk Andersson

Utvecklingsledare

E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 35