FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

Kvinnofridslinjen tar inte jullov

191220

Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt även under jul och nyår.

– Utsattheten ökar under storhelgerna och till Kvinnofridslinjen kan våldsutsatta, anhöriga och yrkesverksamma ringa för stöd. Kvinnofridslinjen kan också erbjuda en kontaktväg till andra alternativ eller hänvisningar, säger Åsa Witkowski, verksamheteschef på NCK.

Hjälp oss att sprida numret genom att beställa informationsmaterial. Vi har telefonkort, affischer och foldrar. Telefonkorten finns på 29 språk samt punktskrift. >Beställ material

 


Nyhetsbrev från NCK

190918

Nu kan du läsa det senaste nyhetsbrevet från NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid. Det handlar bland annat om en högskolepedagogisk kurs om mäns våld mot kvinnor för lärare, om en tvärvetenskaplig universitetskurs på avancerad nivå med fokus på särskild sårbarhet och ett projekt där socialtjänstens insatser till kvinnor som utsätts för våld ska följas upp systematiskt. >Nyhetsbrevet


Temadag om våld i nära relationer

190909

Välkommen till Riva hinder, en temadag om våld i nära relationer som arrangeras för fjärde året i rad, och som vänder sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Årets tema är samhällets bemö­tande och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Riva hinder äger rum i Umeå men sänds också via webben. >Läs mer i inbjudan


Kortfilm om våldtäktsförövare

190904

En 7 minuter lång kortfilm där vi får höra rösterna från de män som våldtagit och nu sitter i fängelse dömda för våldtäkt. Hur de resonerar och ser på brottet, på sin egen skuld och på möjligheten att komma vidare efter avtjänat fängelsestraff. Vad minns man? Hur ser andra människor på en som våldtagit? Kan man gå vidare? Av Ewa Cederstam

Se kortfilmen på SVTplay.se


Myndigheter ska upptäcka våld i nära relationer
190820

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen samverkar för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer.

De fyra myndigheterna arbetar tillsammans kring:

  • rutiner och metoder för att upptäcka våld, och för att hänvisa till samhällets stödinstanser
  • information både internt och externt om våld, lagstiftning och skydd, samt om vilket stöd samhället kan ge vid våldsutsatthet och våldsutövande
  • att ge personal kompetensutveckling och handledning i frågor om våld i nära relationer

Läs mer på socialstyrelsen.se

Läs mer på regeringen.se


Öppna jämförelser 2019: våld i nära relationer
190819

019 års Öppna jämförelser Våld i nära relationer innehåller flera förbättrade resultat, och svarsfrekvensen är fortsatt hög. En förbättring är att fler kommuner än tidigare har en aktuell rutin för att säkra skolgång för barn i skyddat boende.

Läs mer på öppna jämförelser