FOU Logotyp

Särskilt utsatta grupper

Stöd till särskilt utsatta grupper.

TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. >Tjejers rätt i samhället

Stiftelsen 1000 Möjligheter arbetar förebyggande och stödjande med barn och unga som målgrupp och utifrån en förståelse av makt, genus och våld. >1000 Möjligheter

Brottsoffermyndigheten har i ett regeringsuppdrag tagit fram information till barn och unga som utsatts för brott. >jag vill veta

Brottsoffermyndigheten  >Brottsoffermyndigheten

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. >ECPAT

RFSL har en stödjour för hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. >RFSL:s stödjour

Pegasus är RFSL Ungdoms verksamhet som riktar sig till dig som är hbtq-person mellan 15-25 år och som har erfarenhet av, eller funderingar kring, sex mot ersättning. >Pegasus

Kvinnofridslinjen 020-505050