FOU Logotyp

Webbutbildningar

Webbutbildningar riktade till kommuner finns tillgängliga hos Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Socialstyrelsens kunskapsbank och Östergötlands länsstyrelse med särskilt uppdrag gällande heder.

>nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/

>www.socialstyrelsen.se/aldre/valdmotaldre

NCK-webbkurs om våld >Länk

Skärmklipp från NCK:s hemsida

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck >Länk

Skärmklipp från hedersförtryck.se

 

 

Trailer för NCK:s webbkurs