FOU Logotyp

Webbutbildningar

Webbutbildningar riktade till kommuner finns tillgängliga hos Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Socialstyrelsens kunskapsbank och Östergötlands länsstyrelse med särskilt uppdrag gällande heder.

NCK:s stöd till kommunerna >NCK

Socialstyrelsen >Våld mot äldre

NCK-webbkurs om våld >NCK

Länsstyrelsens webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck >Länsstyrelsen

 

Skärmklipp från NCK:s hemsida

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck >Länk

Skärmklipp från hedersförtryck.se

 

 

Trailer för NCK:s webbkurs