FOU Logotyp

SIP - Samordnad Individuell Plan

När en person har insatser från kommun och landsting som behöver samordnas ska en samordnad individuell plan (SIP) erbjudas. En samordnad planering innebär att verksamheterna tillsammans med individen diskuterar behov och lösningar för att komma fram till en gemensam plan för hur stödet och insatserna ska se ut. Hur denna planering går till beror på individens behov och förutsättningar, de inblandade verksamheterna samt syftet med samordningen.

I Sörmland finns överenskommelser och riktlinjer som ska följas. DU kan läsa om dem på samverkanswebben.

FoUiS bidrar med utvecklingsarbete kring SIP samt kompetenshöjande aktiviteter, exempelvis:

  • SIP-kurser med olika inriktningar
  • Stöd-material
  • Projektstöd kring implementering SIP
  • Kunskapsutveckling - forskning

Film om SIP: Alex får en SIP

Här kan du se en film om SIP, som våra utvecklingsledare Helena Forssell och Liv Mannberg har skrivit manus till.

Alex får en SIP from Uppdrag Psykisk Hälsa on Vimeo.

Liv Nordström

Utvecklingsledare

E-post: liv.nordstrom@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 37

SIP på 3 minuter