FOU Logotyp

Forskning om SIP

I september 2018 började FoUiS medarbetare Liv Mannberg en forskarutbildning vid Mälardalens Högskola.

Liv Mannberg forskar om SIP

Forskningen kommer att ske på halvtid och beräknas då ta 8 år. Alla kommuner och landstinget i Sörmland är med och finansierar forskningsprojektet som kommer att handla om delaktighet i SIP för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Syfte

Syftet är att undersöka delaktighet ur individens perspektiv men också att titta på hur professionella gör för att individen ska kunna vara delaktig. Data kommer att samlas in genom intervjuer på olika sätt och genom dokumentation av SIP. 

Mer information om forskningsprojektet kommer att publiceras här på hemsidan.

Tidigare arbete med SIP

Liv har under sin tid på FoU i Sörmland arbetat mycket med just SIP. Du kan redan nu läsa hennes Slutrapport ifrån det arbetet.

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP –  Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016.  Rapport 2016:3